Mądre myśli

Mądre myśli są jak przyjaciółki, nie należy mieć ich zbyt wiele.