Nikt nigdy

Nikt nigdy nie popełnił samobójstwa podczas czytania dobrej książki, natomiast wielu usiłowało, w trakcie prób jej tworzenia.