Cytaty o miłości

Cytaty nie tylko o miłości

Kochać to

Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu.

Nie mów

NIE MÓW KOCHAM CIĘ TAK JAK KOGOŚ INNEGO KOCHASZ

Nigdy Cię nie opuszczę

Nigdy Cię nie opuszczę, tylko zwróć na mnie uwagę, proszę tak bardzo Cię potrzebuję…

I nie mów

I nie mów, że nic nie było między nami
bo to tak jakbyś powiedział, że nie było
nigdy nas…

Przyjdzie czas

Przyjdzie czas, że człowiek przestanie nienawidzieć, ale kochać będzie zawsze.

Bądź ze mną

Bądź ze mną juz do końca bo tylko obydwoje możemy dążyć do najlepszej miłości.

Page 8 of 14