Cytaty o miłości

Cytaty nie tylko o miłości

Największym grzechem

Największym grzechem, jest grzech miłości-
jest tak wielki, że trzeba aż dwojga,
żeby go popełnić.

Kochać to

Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu.

Page 3 of 10