Człowiek jest szczęśliwy

Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje. Albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *