Miarą miłości

Miarą miłości
jest miłość bez miary.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *